mellanöl & medborgarlön

lördag 31 december 2011

2011 - you will be remembered

De vanliga experterna satt som förstummade när de arabiska massorna gjorde revolution för demokrati snarare än för islamism, och den NATO-understödda befrielsen av Libyen gjorde det ännu svårare för de traditionella tyckarna i gammalmedia att veta vad de skulle tycka. Sedan fortsatte den global-nykapitalistiska modellen utan grundtrygghet att braka ihop ännu mer i diverse finanskollapser, och det var ännu en spik i kistan för etablerade positionerade tyckare. Det är knappast en sovjetisk kommuniststat som Occupy Wall Street-rörelsen eftersträvar, lika lite som det är någon islamiststat som den mobiltelefonförsedda medelklassungdomen i arabvärlden vill ha. Men kanske mer sunt förnuft och ansvar i politiken, helt enkelt, och kanske mer skatter på bonusgullgossarna, kanske t.o.m. keynesianism. I Sverige är dock det klassiska keynesianska partiet helt utslaget, tycks det. Svenska partier var aldrig bra i opposition.

Oh, and by the way, Obama got Usama, and will likely be reelected in 2012, since the GOP went over the radical cliff in a contest av stupidity.

fredag 16 december 2011

Hur man fixar arbetslösheten - gör alla till civilingenjörer

Vi har länge vetat detta: humanister behövs inte, och inte okvalificerad arbetskraft heller. Den enda möjligheten för de yngre generationerna och de avlagda äldre att någonsin kunna få ett riktigt jobb är att bli civilingenjörer. 

http://www.e24.se/karriar/civilingenjorer-far-dromjobben-snabbt_3228581.e24#xtor=AD-500-[e24]-[3228581]-[box]-[aftonbladet]-[]-[]

Det är självfallet svårt för dem av oss som varken är tekniskt eller matematiskt sinnade att bli civilingenjörer, men allt är möjligt med tillgång till dator, internet, goda böcker och tid. Självfallet behöver man kunna 7-8 programmeringsspråk också, som man är flytande i, samt kinesiska. En kompletterande uppbackningsutbildning som läkare kan också vara bra att ha.

Hur ska då ALLA klara att uppnå dessa mål - för det måste ALLA göra, om arbetslösheten ska bli obefintlig? Ja, här får man ju börja tidigt alltså. Eftersom barnen redan är mobiliserade till allmän dagisplikt får man ju börja köra kinesiska, räkning och sönderplocking-hopsättning av tekniska saker redan där då. Det innebär en viss kostnad, förstås, men det är en ren investering för framtiden. När barnen sedan börjar första klass ska de redan ha grunderna, och sedan kan de börja plugga på riktigt, så att de efter 9 år är helt fullproppade med allt det senaste inom ingenjörsvetenskap, programmering och medicin, och kan börja jobba som ingenjörer/läkare redan vid 15-16. Gymnasier och de slöfocksinstitutioner som kallas universitet kan sedan helt läggas ner - i varje fall de som uppbär statligt stöd. Eftersom alla går ut nian med önskad utbildning kommer således arbetslösheten att försvinna, och alla blir höginkomsttagare.

tisdag 27 september 2011

Debt of Nations

Adam Smith skrev en berömd bok som hette Wealth of Nations som kom ut 1776. I huvudsak kokar den ner till att frihandel är ett win-win som gör alla nationer som engagerar sig i det rikare. Detta är möjligen fortfarande sant, under förutsättning att parterna är tillräckligt likvärdiga och spelar efter samma regler, så att det inte blir exploatering och nollsummespel av det istället.

Möjligen har som sagt nationernas totala välstånd ökat sedan kalla krigets dagar, när ungefär halva världen var kommunistisk, och därför inte särskilt engagerad i global free trade. Men något har ändå uppenbarligen gått fel, med permanent hög arbetslöshet, finanskriser, neddragningar i välfärdssystem och stater som är skuldsatta över öronen. De fattiga och en ökande andel av medelklassen blir bara fattigare och/eller måste jobba mer för mindre. Yngre har sämre framtidsutsikter än sina föräldrar. Så vart har vinsterna gått? Till det högsta bonusskiktet, och det är dessa man vill fortsätta sänka skatterna för från konservativt håll, då man tror att dessa då slutligen ska börja skapa nya gröna jobb o.dyl. istället för att t.ex. investera i guld.

Vad som behövs är uppenbarligen mer av progressiva skatter för att omfördela från de över-rika till övriga, och faktiskt investera i den gröna nya teknologin, som Kina gör. Detta kommer dock inte att lösa hela arbetslöshetsproblematiken, så vad som dessutom behövs är ett basalt grundtrygghetssystem kopplat till medborgarskapet, precis som rösträtten, för att säkra life, liberty and the pursuit of happiness.

fredag 23 september 2011

Vad är då liberalism?

När jag växte upp i Sverige under kalla krigets senare skede var debatten kraftigt "vänstervriden", och liberalism definierades i det sammanhanget som "höger". Om man var liberal, så var man med i MUF, typ. Och det var jag.

Men jag insåg förstås att jag inte passade in där klassmässigt bland alla som klagade på att deras pappor betalade för mycket i skatt. Jag hade ju inte ens en pappa som jag kände till, och jag kunde inte för mitt liv se hur höginkomsttagares besvär med att betala skatt (och avstå från vad?) kunde vara den viktigaste liberala frågan i vår tid.

Jag bekymrade mig mycket mer för att Sverige befann sig i någon slags intellektuell ekokammare som tagits över av kommunister och kristna som steg för steg plockade bort varenda frihet som fanns: bra TV-program som High Chaparall, krigsleksaker, WW2-plastmodeller, mellanöl, bondage-porr, och långt senare kom förstås sexköpslagen också, som jag reflexmässigt var emot. Under tiden har man också haft något av ett rekord i bidragsinvandring, som jag också var och är emot.

Eftersom mitt intresse för den amerikanska kulturen alltid var stark, så insåg jag förstås att i USA var ordet liberal också ett skällsord - men från höger. "Liberal" i USA tycks mig mer eller mindre synonymt med "sosse" i Sverige.

Men vad är då riktig liberalism, som varken är definierad av konservativa eller socialistiska ideologiska fiender? Som för att svara på den frågan dyker då begreppet "klassisk liberalism" upp, men även det är en återvändsgränd, för det visar sig att sk "klassiska liberaler" är libertarianer, och libertarianer är i grund och botten anarkister eller, som de gamla MUF:arna, höginkomsttagarbarnens skattegnäll-förening. I'm sorry, but I don't buy it.

Kanske blir jag då till slut väldigt ensam om min definition av liberalism, but so be it then. Jag definierar den som en slags tro på frihet, empiri och sunt förnuft, med direkta rötter ner till upplysningens revolutioner, i synnerhet den amerikanska. Dessa upplysningsliberaler kallade dock inte sig själva för liberaler, det applicerades på dem i efterhand. De trodde på frihet, de var liberaler. Av latinet liberalis: fri, generös.
 
Ingenting i denna definition av liberalism säger att det ENBART skulle handla om ekonomisk frihet eller ENBART frihet från staten, som de libertarianska "klassiska liberalerna" skulle vilja göra gällande. John Locke's devis i The Second Treatise of Government var: SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO: folkets välfärd skall vara högsta lag! How does that rhyme with getting rid of the welfare state to you? Särskilt om negativ inkomstskatt kastas ut genom fönstret som alternativ?

söndag 21 augusti 2011

Victoria Libertatis Libyae

Man kan bara gratulera det libyska folkets hjältemod och beslutsamhet till frihet; och den begränsade, men kanske inte helt oviktiga NATO-insatsen; och Obama, för att ha tagit rätt beslut igen.

tisdag 19 juli 2011

Libertarianism och kristendom

I Sverige är libertarianer och kristna dödsfiender, men i USA har de en alltmer ohälsosam symbios, och med tanke på att Sverige är USA:s lydigaste delstat är det något man måste ta på allvar, ty detta kan när som helst bli realitet här också.

Vad har då libertarianism och kristendom gemensamt, egentligen? Först och främst att de hatar staten. För kristendomens del innebar det ursprungligen den romerska imperialistiska staten, som det fanns det goda skäl att hata, då den hade frångått sina ursprungliga republikanska principer, och blivit någon slags maktsadistisk show. De kristna hade således en slags naturlig allierad med alla som hade onda tankar om detta enorma romerska imperium, och de var många, samtidigt som detta onda imperium medgav dem kommunikation och relativ religionsfrihet.

Romarna var inte dumma i huvet, då hade inte kunnat köra sitt imperium så länge som de gjorde, men de förstod aldrig de kristna; de förstod inte absolutismen i deras övertygelse, för de hade själva byggt sitt enastående imperium pretty much på motsatsen, alltså pragmatism. De trodde att förföljelser skulle kväsa de kristna, som om dessa gjorde någon slags rationell lyckokalkyl över sitt öde på jorden, men det var precis vad de inte gjorde.

Hursomhelst, de romerska förföljelserna gav den icke-förutsedda konsekvensen att kristendomen bara fick en slags reklam som till slut gjorde den så stor att den blev statsreligion i det romerska imperiet. Men dess statshat slutar inte för det. Det bara börjar, och det är detta vi kallar Medeltiden, som huvudsakligen består i ett slags feodalsystem, där allting ägs av privata jordägare; det finns ingen res publica; ingen allmän sak: ingen stat. Och DETTA är kristendomens gyllene tid - och, får man alltmer misstänka, libertarianismens.

Tillägg: Det fanns givetvis stater på medeltiden, men dessa var den högste feodalherrens, kungens privata egendom, och liksom privat egendom gick den i arv. Kungen förlänade i sin tur gods som privat egendom till sina underordnade feodalherrar, som lät dessa gå i arv till sina söner osv. Det fanns således inget förvärv av land i lockeansk mening, genom eget arbete på detta land. De som arbetade var bestämda av Gud att göra så, och deras barn likaså, utan att försöka förbättra sin situation genom att själva bli privatägare av produktionsmedlen.  

Tillägg2: Kristendomens färg är svart. Den ska påminna oss om Döden, som leder till något ljuvligare för de kristna, och Helvete för resten. Anarkismens färg är också svart, och libertarianismen är alltid i sin yttersta logik anarkism.

Tillägg3: Anledningen till att romarna förföljde de kristna trots att de var religionstoleranta var alltså att de kristna vägrade att formellt visa något tecken på vördnad inför de romerska statsgudarna, vilket romarna såg som en form av uppvigling. Kristna som gick med på att visa någon formell vördnad för de romerska statsgudarna förföljdes inte, men blev å andra sidan betraktade som överlöpare av dem som betraktade sig själva som "riktiga kristna".

Tillägg4: Den kristkonservative mordgalningen i Norge tycks på ett kusligt sätt bekräfta vad jag redan har sagt om faran av att underskatta fusionen av kristendom och libertarianism bland nutida förvirrade radikaler, en tendens som vi har sett länge i USA, och som nu uppenbarligen hade hittat till Norge.

onsdag 6 juli 2011

Jobba mer, konsumera mer, tjäna mindre

Det är något jag inte får att gå ihop rent logiskt i dagens libertarianism-konservatism. Alltså alla måste jobba mer och konsumera mer för att rädda jobben som ändå försvinner till Kina som i en gigantisk dammsugare, och varför gör de det? Därför att de har lägre löner, mycket lägre löner, och inget demokratitjafs, och inga fackföreningar, och absolut ingen välfärdsstat med skyddsnät och sånt, som gör folk lata. Alltså måste vi avskaffa välfärdsstaten och sänka lönerna - för massorna, inte för bonustopparna förstås - för att kunna konkurrera med Kina. Men vänta nu, om massorna får genomsnittligt mindre köpkraft trots att de måste jobba mer med jobb som inte finns, hur ska de då kunna konsumera mer? De har ju då varken tid eller pengar, men sitter fast i typ fas 3. It just doesn't make sense. 

söndag 26 juni 2011

Who's your daddy?

Jag växte upp utan att veta ett smack om vem min far var. Men många sa att jag var lik min morbror när han var i min ålder, och så föddes en gnagande misstanke i mig, att jag kanske var resultatet av broder-syster-incest därute på skären?När man inte vet, så kan man tro vad som helst. Och andra kan det också. Ett tag trodde jag t.o.m. att jag kanske var resultatet av en sån där jungfrufödelse. Som Jesus. Weird stuff. Jag försökte fråga min mor... "Har jag nån pappa?" Men hon bara snäste av mig med "alla har en pappa!" And that was it. Jag fick inget veta om min. Folk som heller inget visste utgick ifrån att min morbror var min far. Eller kanske att min far satt i fängelse? Ja, alla möjligheter är tänkbara när man inte vet. Men min mor tycktes anse att jag inte behövde veta något, att jag inte hade något sådant som en positiv rätt till att få veta det, eftersom hon jobbade och betalade hyran, och nu var det moderna tider, 1960-tal, så fäder behövdes inte.

Jag var tvungen att växa mig större innan jag kunde börja pressa henne på något slags svar, och jodå, då visste hon vem min far var, med namn och adress och allt, det var alltså inte så att han var okänd, vilket var en annan misstanke. Jahopp, det var det. Alla år av att inte veta hade alltså varit helt i onödan. Hon kunde ha berättat från början, och besparat mig en massa vånda och pina över saken.

Det är utifrån detta jag undrar hur kvinnor är funtade som tycker att det är okay att skaffa barn med någon anonym donator, som barnet inte ens har någon juridisk rätt att få veta vem det är. Jag undrar också hur dessa män är funtade som tycker att det är okay, kanske rent av en god gärning eller ett stordåd, att sätta barn till världen som de aldrig vill möta.

Men jag förmodar att de själva växte upp med både mamma och pappa, och aldrig behövde vara först in och sist ut på dagis heller.

tisdag 31 maj 2011

Politik och Marknad

Det finns en tendens hos vissa radikaler att uppställa en dikotomi mellan politik och marknad, och sträva mot ett ideal av enbart politik eller enbart marknad. Vi kan kan kalla dessa ideal, som sällan uppnås, men som inte desto mindre kräver offer på vägen, för kommunism respektive libertarianism. Att libertarianismen faktiskt kräver offer har jag förstått av att lyssna på den nutida amerikanska politiska debatten, där radikalerna är libertarianer som vill ha mindre och mindre "government" på ett spegelvänt sätt till kommunistiska radikaler i Sverige på 1970-talet som ville ha mer och mer "government". I bägge fallen avskyr man den social-liberala idén om ett samhällskontrakt där "staten och kapitalet sitter i samma båt". Man vill att "allt ska vara marknad" eller att "allt ska vara politik". Kort sagt, idiotiskt. Vad som händer nu i USA är att trygghetssystemen slaktas samtidigt som lönerna sjunker och arbetslösheten fortsätter att vara hög, och i detta läge ska man "spara till sin ålderdom". Vänstern skyller gärna allt detta på Milton Friedman, men någon medborgarlön a la Milton Friedman är uteslutet att ens nämna. Det tar emot att rösta på dem, men eftersom högern kapades av radikala idioter måste man helt enkelt gå tillbaka till sossemodellen, för att inte hamna i det amerikanska träsket.   

fredag 20 maj 2011

Nykterhetspolitikens kostnader i mänskligt lidande

Nykterhetspolitiken i Sverige bygger på idén om totalkonsumtionen. I praktiken innebär detta att det är och ska vara svårt att legalt komma åt alkohol för en stor andel myndiga vuxna skattebetalare, nämligen de som är gamla, rörelsehindrande och/eller bor i glesbygd  långt ifrån närmaste systembolag och utan bil. Den som inte ofrivilligt vill bli en del av den politiskt nedpressade låga totalkonsumtionen måste således förbereda sin ålderdom eller eventuella rörelsehinder/fattigdom genom att införskaffa medel för egentillverkning, annars tvingas man, som så många, tillbringa sina sista år i nyktert lidande för att tillfredsställa Maria Larsson m.fl. Någon liberal förskrivning av smärtstillande medel ("knark") lär man nämligen inte få från det hållet heller.

måndag 2 maj 2011

USA 1 - Evil Forces 0

Så hände det då, det som borde ha hänt för tio år sedan, en fokusering på det viktigaste målet i kriget mot terrorn efter 9-11, och sedan utdelning. Mörkerkrafterna kommer säkert att försöka hävda att detta bara var ett turskott från Obama, eller det gamla vanliga, en konspiration av något slag. Men jag skulle förstås hävda att det snarare visar på att det faktiskt gör en skillnad om man baserar sin politik på sunt förnuft och goda råd, eller om man baserar den på gutfeeling och nuttiness, som alltmer verkar vara det konservativa alternativet.

tisdag 5 april 2011

demokratins utvecklingsordnung

Återigen känner jag mig förbluffad av bloggaren zhi-hu-zhe-ye-s förment liberala filosofi, som utan att kalla detta för den marxistiska historiematerialism det är, ser

"Kinas diktatur som ett nödvändigt förstadium till demokrati; även det är en empirisk utsaga, nämligen att demokrati som ideal inte praktiskt kan realiseras hur som helst, utan måste följa en viss utvecklingsordning."

Jag har ingen lust att kommentera hos zhi-hu-zhe-ye, eftersom han då, enligt sin egen "liberala" filosofi kommer att bortse från innehållet i argumenten och istället fokusera på vilka tider jag är vaken o.dyl. freakiga  personintresseorienteringar, men jag undrar verkligen var empirin är för denna typ av påståenden.

Alltså, varför blev Atén demokratiskt på 300-talet f.Kr., men inte Sparta? Hur var utvecklingsordningen där, rent empiriskt alltså? Hade det verkligen inget att göra med vad folk VILLE HA, och hur eliterna valde att svara mot det?

Likadant med dagens demokratiuppror i arabvärlden, var är utvecklingsordningen i det? Är det inte bara en naturlig sak att folk vill slippa psykopatiskt maktmissbruk och rättsosäkerhet med godtyckliga arresteringar o.dyl.? Det är ju precis det som liberal demokrati i grunden handlar om, och alltid har handlat om, vilket vi vet från antikens författare: håll galningarna borta från makten!

Så enkelt är det. All icke-demokrati innebär inte styre av galningar, men risken för det är betydligt högre utan en folklig feedback, consent of the governed, sveär egho konong at taka ok sva vräkä. 

tisdag 15 mars 2011

Bygg inte kärnkraftsverk där man vet att risken för kraftiga jordbävningar och tsunamis är hög

Dogmatisk renlärighet må vara önskvärd inom religionen, och kreativ galenskap må vara önskvärd inom konst, spetsforskning m.m., men inom politiken är alltid sunt förnuft bäst. Kärnkraft ÄR bra, vill jag hävda, men ENBART om den används med ett stort mått av gott omdöme. I fallet Japan verkar inte så vara fallet. Har man inte räknat med att en kraftig jordbävning, som man vet kan hända, också kan orsaka en kraftig tsunami, så har man missat något, som man inte borde ha missat. 

söndag 13 mars 2011

Bombliberalism, ja tack

Apropå detta och detta, så kan man ju undra var alla opinionsbildare som brukar tjata om bombliberalism är i denna fråga. Ska USA/NATO bomba, eller ska Khadaffi - och därefter alla andra regimer som hatar demokrati - få vinna?

Tyvärr, i varje  fall ur det libyska folkets synvinkel, ser det ut som att USA absolut inte vill engagera sig i det här, och detta av följande ideologiska skäl: (1) vänster-backlashen mot Bush-politiken, i synnerhet Irak-invasionen, som förde Obama till makten, och (2) den libertariansk-konservativa knäppgöksrörelsen som numera har tagit över hela oppositionen mot Obama, och som i princip förespråkar en nedstängning av hela den federala staten (eftersom skatt är stöld).   

fredag 11 mars 2011

Positiva och negativa rättigheter, I don't think so

Däremot skulle jag säga att rättigheter ofta har både positiva och negativa aspekter. Rösträtt t.ex. har den positiva aspekten att man har laglig rätt till något, nämligen att rösta, och förhoppningsvis då även att därmed kunna påverka den förda politiken, men samma rösträtt har också den negativa aspekten att man har en laglig rätt att slippa rösta, om man inte har lust, eller inte tror på processen (utom i några länder där rösträtt också är röstplikt). Även yttrandefriheten har sina positiva och negativa aspekter. Man har rätt att yttra sig och ta del av andras yttranden, men man har också rätt att låta bli, att hålla käften och att säga nej tack till reklam i brevlådan. Därför kan inte yttrandefriheten vara absolut i vare sig positiv eller negativ mening. Den måste alltid vara en balans. Den som vill ha porr kan få det, men den som vill slippa det måste kunna få slippa det också, annars är det lätt hänt att den enes yttrandefrihet blir den andres påprackning.

Libertarianer definierar ofta sig själva i termer av att vara för negativa rättigheter och mot positiva. De anser att den moderna välfärsstaten står för positiva rättigheter, medan den klassiskt liberala nattväktarstaten står för negativa. Problemet är bara att den klassiskt liberala nattväktarstaten aldrig har funnits, och att den filosofiska distinktionen mellan positiva och negativa rättigheter är så sen som från 1958 (Isaiah Berlin), och alltså inte fanns hos några upplysningsliberala filosofer öht. Det är således en helt och hållet modern distinktion, huvudsakligen anammad av libertarianer - och socialister, som köper samma typ av resonemang, men tvärtom (de är för positiva rättigheter, och mot negativa).

I bägge fallen tycks man alltså till varje pris vilja undvika den nödvändiga balanseringen, som verkligheten kräver, och det är detta ständiga krig mot verkligheten som gör libertarianismen mer lik socialismen än liberalismen. Det är radikalism, utopism och absolutism, där kartan alltid trumfar terrängen, och galenskapen trumfar det sunda förnuftet.

Rättigheterna till liv och frihet, som nämns av både John Locke och Declaration of Independence, och som därför med säkerhet kan sägas vara genuint klassiskt liberala rättigheter, har givetvis också både positiva och negativa aspekter. Om en nyfödd bäbis har rätt till liv, så måste det nämligen innebära något mer än enbart en negativ rätt att slippa bli dödad av någon annan, det måste också innebära en positiv rätt till livsuppehållande saker från andra, såsom mat. I hur stor utsträckning vuxna har rätt att kräva livsuppehållande saker från andra kan givetvis diskuteras, men att helt stänga ner alla positiva aspekter av rättigheter får orimliga konsekvenser i en värld där bara alltför många saknar gratis tillgång till naturresurser att försörja sig själva från.

tisdag 1 mars 2011

Svenska Alkoholistgener?

Åsa Linderborg menar att "Mysfyllot är en konstruktion som bara finns i offentligheten. I verkligheten ser han helt annorlunda ut." Jag antar att hon utgår ifrån någon raslära då, eftersom mysfyllon bevisligen finns eller har funnits i mer (alkohol/social)liberala länder som Danmark och Holland, som alla vet som har besökt dessa länder och deras pubar (det danske smil osv). Men svenskar kanske är mer som indianer och australiska aboriginer då, i generna alltså, de kan inte dricka lagom och vara mysiga, de måste dricka allt och bli helvetets hantlangare, eller vara helt utan. För det är precis den uppfattningen som finns om indianer i Nordamerika och aboriginer i Australien, och som säkerligen går tillbaka på 1800-tals-föreställningar om raser. Sådana föreställningar är alltså vad Åsa Linderborg och alla etablerade partier tycker är en bra grund för alkoholpolitiken?

onsdag 23 februari 2011

Auktoritatets diktatur åt alla lycka bär

Bloggaren zhi-hu-zhe-ye har en teori, som jag inte riktigt begriper mig på. Den går ungefär såhär:

1. Revolutioner sker primärt av ekonomiska skäl.
2. Därför kommer det inte att ske någon revolution i Kina, eftersom Kinas ekonomi är god.

 So far so good. Men sedan kommer de mer problematiska delarna i teorin.

3. De folkliga resningarna mot kommunistiskt enpartistyre 1989 i Östeuropa och Kina skedde egentligen bara i Östeuropa, eftersom Östeuropas ekonomi var dålig, och Kinas god; och kineserna gillar den förda politiken; de skulle rösta på den, om de fick rösta.

4. Den folkliga resningen mot kommunistiskt enpartistyre kommer dock att ske i Kina också, någon gång i en obestämd framtid, när Kinas ekonomi har blivit ännu bättre... eller sämre.

5. Ty i Kinas fall gäller den historie-materialistiska järnlagen att demokrati bara kan komma efter en obligatorisk fas av auktoritärt styre med frihandel.

6. Men bara om den fasen misslyckas med att leverera tillväxt.

7. För Europa gäller delvis andra lagar, eftersom det där bevisligen har funnits demokratirörelser åtminstone sedan det klassiska Aténs dagar.

8. Huruvida Nordafrika-Mellanöstern följer de europeiska särlagarna eller den kinesiska järnlagen är dock oklart.

fredag 18 februari 2011

Iran nästa?

Demokratirörelsen i Egypten har segrat, the egyptian people has spoken, och nu sprider sig liknande uppror över hela den arabisktalande världen. Vi vet förstås inte vilka om några av dem kommer att vara framgångsrika. Men vi bör minnas den iranska ungdomens frihetsrevolt 2009, formellt mot valfusk, men reellt i förlängningen också för riktig liberal demokrati, som redan har visat sig ha mer universellt appeal än vad många experter har velat tro. Vi måste då också erinra oss att de iranska frihetshjältarna har en hårdare tyrannisk nöt att knäcka i den radikalislamistiska regimen, som till skillnad från Egyptens och Tunisiens regimer inte har några speciella vänskapsband med USA och EU, och därför inte ens behöver låtsas ha någon demokratisk legitimitet i "västerländsk" mening. Den iranska regimen kan alltså göra vad Mubarak-regimen inte kunde: öppet slå ned demonstranterna, och förmodligen köra över dem med tanks också, om det skulle behövas. Det är så radikala regimer utan folkligt mandat agerar, vilket just nu har demonstrerats av Libyen också. Men detta bör inte stoppa liberala åsiktsmaskiner från att ge moraliskt stöd till den liberala demokratin i sådana länder också.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/protestdag-i-teheran


fredag 4 februari 2011

Det liberala argumentet för revolution

http://www.dn.se/nyheter/varlden/muslimska-brodraskapet-kraver-nationell-samlingsregering

I många standardanalyser av läget i Egypten tycks man ha en oförmåga att se och acceptera att det INTE primärt handlar om något radikalislamistiskt missnöje med USA/Israel, utan om det egyptiska folkets rätt till frihet, värdighet och ett gott liv, utan polistrakasserier, rättsosäkerhet och extremfattigdom. Det kan då vara läge att påminna om att det var precis det den första liberala revolutionen handlade om också.


http://www.ushistory.org/declaration/document/

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

onsdag 2 februari 2011

Stöd Egyptens demokrati

http://www.dn.se/nyheter/varlden/en-dod-vid-skottlossning-i-kairo

Den stat som nu skulle bli först med att helhjärtat och otvetydigt ge sitt stöd till demokratirörelsen i Egypen i ett läge när den så väl behöver det skulle för alltid placera sig i historien som en stat som gjorde en skillnad för frihetens sak. För USA är det svårt av flera skäl, för Sverige borde det vara lättare, och en klar realpolitisk fördel för handel och goodwill och sådant efteråt, när demokratirörelsen ändå har vunnit.

Om den nu gör det? Det vet vi förstås inte. Men alternativet till liberal demokrati i Egypten är nu en inför hela världen allt mer öppet brutal fascistisk diktatur, som måste falla ändå, eftersom en sådan inte kan fortsätta stödjas av USA och EU, och inte är stark nog för att fixa sin egen ekonomi, som Kina, och vissa MÖ-länder med mycket olja.

Och minns att den första liberala revolutionen inte var lätt heller. Den vältränade brittiska armén var flera gånger nära att fullständigt krossa koloniernas mer amatörmässiga, och ofta trashankiga skaror, som förmodligen räddades av att de fick stöd av Frankrike, och hade en försiktig general, Washington, och en viss skriftställare, Thomas Paine, som själv deltog som frivillig i fält under denne general. När det såg som mörkast ut skrev Thomas Paine detta, som Washington själv högläste för trupperna:

http://www.ushistory.org/paine/crisis/c-01.htm

THESE are the times that try men's souls. The summer soldier and the sunshine patriot will, in this crisis, shrink from the service of their country; but he that stands by it now, deserves the love and thanks of man and woman. Tyranny, like hell, is not easily conquered; yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph. What we obtain too cheap, we esteem too lightly: it is dearness only that gives every thing its value. Heaven knows how to put a proper price upon its goods; and it would be strange indeed if so celestial an article as FREEDOM should not be highly rated.

söndag 30 januari 2011

Nyliberalism utan skyddsnät lika dåligt som socialism utan demokrati

http://www.aftonbladet.se/kultur/kronikorer/linderborg/article8486083.ab

Åsa Linderborg tycks ha kommit fram till att situationen för närvarande i Egypten påminner om situationen i Östeuropa (och Kina) 1989. Folk vill inte toppstyras av någon elit med galna ekonomiska teorier som inte leder till något välstånd för flertalet.

Men då kan man ju också påminna om något, som varken gammelmarxister eller radikal-nyliberaler (libertarianer) gärna talar om, nämligen att den gamla nyliberalismens frontfigur no 1, Milton Friedman, var för medborgarlön, en ovillkorlig grundtrygghet för alla medborgare. Detta förslag hade tidigare även framkastats inom det engelska Liberal Party, och går ytterst tillbaka på den upplysningsliberale filosofen, skriftställaren och revolutionären Thomas Paine.

Så varför har inte någon medborgarlön införts efter alla nyliberala reformer? Därför att konservativa, gammelmarxister och radikalnyliberaler har varit emot det, och fortsätter att vara emot det i ohelig allians under täcket, samtidigt som de bashar varandra för att deras teorier inte fungerar IRL.

torsdag 27 januari 2011

The Swedish Sick Insurance Reform

http://www.expressen.se/nyheter/1.2308122/nu-ska-reinfeldt-lara-upp-varldens-ledare

So this is how you do it, you kick out the old and the sick from the system, and then you kick in the young under 30 into the system, and lock them up there for ever, so that the visible youth unemployment, which is now only at about 25%, doesn't get any higher. And then you take the money that you saved from kicking out the old and the sick, and give it to the rich, so that they can create a lot of new jobs, and then the overall unemployment may eventually become almost as low as when we started to fight the old socialdemocratic unemployment 4 years ago.

Straffskärpning för sexköp som är sexuellt tvång

http://www.expressen.se/nyheter/1.2307402/darfor-vill-ask-skarpa-maxstraff-for-sexkop

Beatrice Ask menar att det ofta i sexbrottsdomar finns ett straffvärde som är över dagsböter, till exempel när sexköpet har likheter med sexualbrott som sexuellt tvång.

Det är ju glädjande på sätt och vis att man nu erkänner att det finns en straffvärd skillnad mellan sexköp som tillkommit genom tvång, och sexköp som bara är, ja, sexköp som en form av frivilligt avtal mellan två vuxna samtyckande parter. Men frågan kvarstår dock: varför ska den senare formen av sexköp öht vara kriminell?

Därför att det inte finns något sådant som frivilliga avtal när det gäller sex mellan män och kvinnor? Men i så fall måste ju även äktenskap förbjudas, samt förstås alla sk frivilliga mer eller mindre tillfälliga sexuella förbindelser där inget utbyte av pengar förekommer. Finns det ingen frivillighet, så finns det inte. Eller menar man att det är just utbytet av pengar som dödar frivilligheten? I så fall ligger förstås det heliga lönearbetet illa till också. Men nej, varken äktenskapet eller lönearbetet är hotat. Det är bara när det gäller frivilliga sexköp som frivilligheten underkänns. Även om det nu alltså ändå medges att det faktiskt finns något sådant som riktigt tvång också.

tisdag 25 januari 2011

Vargar

Vem fan vill ha vargar i sin närmiljö? Inte jag. Vargen är inte utrotningshotad som art, som tigern, det finns gott om äkta hardcore varg i Sibirien, Alaska och Norra Kanada, där de hör hemma; och vill man ha tamare varianter finns det gott om dem också; de kallas hundar.

                      Men seriöst, vill du möta de här i skogen?

Bra musik

Som alla vet är all bra musik redan gjord, men här är en höjdare som inte är från 70-talet, men från 1700-talet, aka Upplysningen:

Ode an die Freude


Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, Dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo Dein sanfter Flügel weilt.


Första försöket

Okay. Så detta är mitt första försök att skapa en egen blogg, och mitt motiv för det är att jag vill kunna kommentera andras bloggar och artiklar utan att bli raderad eller få den nedlåtande kommentaren "men du har ju ingen egen blogg". Well, nu har jag det. Min ideologiska hemvist är vad jag skulle kalla riktigt klassiskt liberal, dvs upplysningsliberal, ej libertarian, men snarare Paineansk; jag är för medborgarlön och för försäljning av mellanöl i vanliga affärer; härav bloggens namn.