mellanöl & medborgarlön

tisdag 19 juli 2011

Libertarianism och kristendom

I Sverige är libertarianer och kristna dödsfiender, men i USA har de en alltmer ohälsosam symbios, och med tanke på att Sverige är USA:s lydigaste delstat är det något man måste ta på allvar, ty detta kan när som helst bli realitet här också.

Vad har då libertarianism och kristendom gemensamt, egentligen? Först och främst att de hatar staten. För kristendomens del innebar det ursprungligen den romerska imperialistiska staten, som det fanns det goda skäl att hata, då den hade frångått sina ursprungliga republikanska principer, och blivit någon slags maktsadistisk show. De kristna hade således en slags naturlig allierad med alla som hade onda tankar om detta enorma romerska imperium, och de var många, samtidigt som detta onda imperium medgav dem kommunikation och relativ religionsfrihet.

Romarna var inte dumma i huvet, då hade inte kunnat köra sitt imperium så länge som de gjorde, men de förstod aldrig de kristna; de förstod inte absolutismen i deras övertygelse, för de hade själva byggt sitt enastående imperium pretty much på motsatsen, alltså pragmatism. De trodde att förföljelser skulle kväsa de kristna, som om dessa gjorde någon slags rationell lyckokalkyl över sitt öde på jorden, men det var precis vad de inte gjorde.

Hursomhelst, de romerska förföljelserna gav den icke-förutsedda konsekvensen att kristendomen bara fick en slags reklam som till slut gjorde den så stor att den blev statsreligion i det romerska imperiet. Men dess statshat slutar inte för det. Det bara börjar, och det är detta vi kallar Medeltiden, som huvudsakligen består i ett slags feodalsystem, där allting ägs av privata jordägare; det finns ingen res publica; ingen allmän sak: ingen stat. Och DETTA är kristendomens gyllene tid - och, får man alltmer misstänka, libertarianismens.

Tillägg: Det fanns givetvis stater på medeltiden, men dessa var den högste feodalherrens, kungens privata egendom, och liksom privat egendom gick den i arv. Kungen förlänade i sin tur gods som privat egendom till sina underordnade feodalherrar, som lät dessa gå i arv till sina söner osv. Det fanns således inget förvärv av land i lockeansk mening, genom eget arbete på detta land. De som arbetade var bestämda av Gud att göra så, och deras barn likaså, utan att försöka förbättra sin situation genom att själva bli privatägare av produktionsmedlen.  

Tillägg2: Kristendomens färg är svart. Den ska påminna oss om Döden, som leder till något ljuvligare för de kristna, och Helvete för resten. Anarkismens färg är också svart, och libertarianismen är alltid i sin yttersta logik anarkism.

Tillägg3: Anledningen till att romarna förföljde de kristna trots att de var religionstoleranta var alltså att de kristna vägrade att formellt visa något tecken på vördnad inför de romerska statsgudarna, vilket romarna såg som en form av uppvigling. Kristna som gick med på att visa någon formell vördnad för de romerska statsgudarna förföljdes inte, men blev å andra sidan betraktade som överlöpare av dem som betraktade sig själva som "riktiga kristna".

Tillägg4: Den kristkonservative mordgalningen i Norge tycks på ett kusligt sätt bekräfta vad jag redan har sagt om faran av att underskatta fusionen av kristendom och libertarianism bland nutida förvirrade radikaler, en tendens som vi har sett länge i USA, och som nu uppenbarligen hade hittat till Norge.

onsdag 6 juli 2011

Jobba mer, konsumera mer, tjäna mindre

Det är något jag inte får att gå ihop rent logiskt i dagens libertarianism-konservatism. Alltså alla måste jobba mer och konsumera mer för att rädda jobben som ändå försvinner till Kina som i en gigantisk dammsugare, och varför gör de det? Därför att de har lägre löner, mycket lägre löner, och inget demokratitjafs, och inga fackföreningar, och absolut ingen välfärdsstat med skyddsnät och sånt, som gör folk lata. Alltså måste vi avskaffa välfärdsstaten och sänka lönerna - för massorna, inte för bonustopparna förstås - för att kunna konkurrera med Kina. Men vänta nu, om massorna får genomsnittligt mindre köpkraft trots att de måste jobba mer med jobb som inte finns, hur ska de då kunna konsumera mer? De har ju då varken tid eller pengar, men sitter fast i typ fas 3. It just doesn't make sense.