mellanöl & medborgarlön

söndag 19 augusti 2012

Vem får kritisera provokationskonsten?

Den svenska staten har en definition på konst i mervärdesskattelagen, och den följer EU:s definition.

Men det är inte denna definition man brukar tala högt om i debatten. Där är det snarare den sk institutionella konstteorins definition som gäller, enligt vilken det är konstens institutioner som bestämmer vad som är konst, och inget inherent i konstverket i sig. Denna radikala teori, som har gett oss sådant som kiss- och bajskonst, kom från USA 1969, och anammades inte helt oväntat av de svenska 68-marxisterna med hull & hår, och här verkar den fortfarande ha sitt främsta reservat.

På senare år har vi således sett konst som inneburit sönderslagning av spårvagn inför publik som inte upplysts om att detta var konst, framkallande av falsklarm genom utnyttjande av hjälpsamma människor som inte upplysts om att detta var konst, ätande av levande stereotypneger av minister, och givetvis den berömda skissen av Muhammed som rondellhund.

Många verkar tycka att sådant här är "roligt" (utom de som drabbas direkt eller indirekt), och dessutom en nödvändig del av yttrandefrihet. Och ja, yttrandefrihet är nödvändigt för politisk liberal demokrati. Det är framför allt nödvändigt att maktmissbruk och inte fullt så lyckade policies får kritiseras. Även religioner som gör politiska anspråk och sanningsmonopolanspråk måste få kritiseras fullt ut.

Men sådan kritik är dock inte lika med vettlöst hån. Den kanske mest kända Muhammed-teckningen i Jyllandposten visade en svartskäggig man med turban. Precis så som många sikher ser ut alltså. Ja just det, sådana som nyligen blev skjutna i USA i ytterligare en av dessa frekventa skjutningar. Men nu var det ju inte sikher JP ville kritisera, inte heller den sikhiska religionens eventuella politiska anspråk eller sanningsmonopolanspråk. Det var islam.

Och islam kan verkligen behöva en rejäl dos kritik, men då knappast i form av missriktade hånteckningar, som lätt kan tolkas som föreställande vem som helst med utländskt/avvikande utseende, utan en riktig kritik av vad som faktiskt står i dess heliga skrifter, och hur de faktiskt tolkas för att producera ett fenomen som radikal islamism, som framför allt är ett gissel för andra muslimer i den muslimska världen - där islamkritik är förbjuden.

Provokationskonst kan dock inte erbjuda denna kritik, den kan bara provocera för sakens egen skull (och sin egen PR:s skull), och den får inte ens kritiseras som andra former av bildmässiga framställningar, som säg porr. I Sverige brukar inte ens tidningar med barbystade kvinnor visas öppet i kiosker och mataffärer, och innehav av samtyckande vuxnas bondagefantasier i bild är förbjudet, om det är i kommersiell pappersform (tidningar), liksom givetvis allt som kan tolkas som barnporr, oavsett om det är skinny teens eller bara tecknat. Var sådana gränser bör gå bör kunna diskuteras, men säg ordet "konst" och det är slutet på diskussionen

Därför går det tydligen bra om någon i "konstens" namn högläser porrnoveller för en fångad publik av förskolebarn, eller visar en lolita med en pistol i munnen. But don't try this at home.

onsdag 4 juli 2012

Y-dna R1a

Enligt mitt testresultat från Oxford Ancestors har jag alltså y-dna-haplogruppen R1a. Varför tar man ett sådant test? En del av oss är väl mer nyfikna på sitt avlägsna ursprung än andra. För min del är nog detta förstärkt av att ha växt upp med noll information om vem min far var.

Testet säger dock inte specifikt vem ens far är, snarare vilket y-dna-kluster han måste befinna sig i (det kan alltså utesluta någon från ett annat kluster). Vad det visar är således var ens patrilinjära förfäder i rakt nedstigande led ner till förhistorisk tid mest sannolikt har kommit ifrån utifrån nuvarande distribution.

Det finns två huvudsakliga rutter för tidiga stenålderssapiens att komma in i Europa, en från Anatolien, och en från Centralasien. Europa har befolkats från bägge hållen. R-mutationen har mest sannolikt uppstått i Centralasien, då den är tvilling till Q-mutationen, som har dragit vidare österut till Amerika och även tagit några R(1?) med sig. Y-dna-haplogrupp Q är alltså vanligast bland Amerikas indianer, och R(1?) näst vanligast, med en koncentration i Nordöst (algonkiner). En annan tidig avläggare av R har dragit söderut och blivit R2 i Indien med omnejd.

R1 har etablerat sig i Europa redan före senaste istiden, och muterat till två nya grenar, R1a och R1b. Under istiden trängdes dessa grupper söderut mot varmare fickor och isolerades från varandra, med huvudsakligen R1b i väst (Spanien) och R1a i öst (Ukraina). När istiden tog slut för ca 10.000 år sedan vandrade dessa grupper norrut och möttes igen i Centraleuropa och södra Skandinavien. Fortfarande är dock Västeuropa betydligt högre på R1b och Östeuropa på R1a, medan Skandinavien har ungefär lika stor andel av bägge (20-30%). Den tredje stora y-haplogruppen som kom till Skandinavien samtidigt var I, som hade överlevt istiden på Balkan. Denna grupp hade tidigare kommit in från Anatolien.

Några tusen år senare skulle ytterligare några y-haplogrupper komma in i Sydöstra Europa från Anatolien och medföra jordbruket med domesticerade arter och allt. Och ytterligare några tusen år senare skulle R1a-grupper mellan Dniepr och Don, som anammat hela jordbrukspaketet, särskilt tamdjursdelen, börja sprida sitt språk åt alla håll och kanter, och det var detta språk som skulle utvecklas till de många indo-europeiska språken.

onsdag 4 januari 2012

Keynesianism vs utbudspolitik

Från Wikipedia:

"Keynesian economics advocates a mixed economy — predominantly private sector, but with a significant role of government and public sector — and served as the economic model during the later part of the Great Depression, World War II, and the post-war economic expansion (1945–1973), though it lost some influence following the stagflation of the 1970s. The advent of the global financial crisis in 2007 has caused a resurgence in Keynesian thought."

"Supply-side economics developed during the 1970s in response to Keynesian economic policy, and in particular the failure of demand management to stabilize Western economies during the stagflation of the 1970s, in the wake of the oil crisis in 1973.[6] It drew on a range of non-Keynesian economic thought, particularly the Chicago School and Neo-Classical School."

Keynesianismen var således den ekonomiska modellen i "väst" under det kalla kriget; i Sverige sammansmälte den med socialdemokratin. I USA myntades uttrycket  "we're all keynesians now"
av ingen mindre än Milton Friedman, och tillskrevs även Richard Nixon. Den enda egentliga opposition som fanns mot denna modell kom från kommunister, och kan sammanfattas i den här låten:

Staten och Kapitalet

"Kapitalet höjer hyrorna, och staten bostadsbidragen..." osv. 

De mest högerinriktade som fanns på den här tiden var alltså Nixon och Friedman, och de accepterade ekonomisk keynesianism, även om de ville ha en förenklad fördelningsmodell med negativ inkomstskatt istället för en djungel av transfereringar, men det gick inte igenom.

Sedan kom Reagan och gjorde en massiv keynesiansk satsning på militär uppbyggnad för att knäcka Sovjetunionen i kapprustningen - och det lyckades. Plötsligt fanns inte Sovjetkommunismen längre som globalt hot. Då hände något mycket intressant. Den radikala kritiken mot allt vad "Staten och kapitalet i samma båt" heter började komma från höger. Och lika lite som de gamla kommunisterna ville dessa nyliberaler ha någon medborgarlön, de ville ha revolution, en marknadens revolution. Alla gamla lärdomar + sunt förnuft slängdes överbord i denna nya ideologiska yra, och så fick vi finanskalopsen.

Den filosofiska frågan kvarstår förstås. Vilket är viktigast för att stimulera ekonomin, utbud eller efterfrågan? Vill man ha en massmarknad, så är förmodligen efterfrågan viktigast, dvs det är viktigare att det finns många med någon köpkraft än få med extrem köpkraft, för att ge kundunderlag till civil industriell massproduktion alltså. M.a.o. Keynes hade rätt, men det betyder inte att man kan hoppa vidare till riktig socialism för det, som vissa socialdemokrater kanske hade tänkt sig.

Tillägg:

Jag vet inte vad "riktig" socialism innebär i praktiken, det verkar vara något utopiskt tillstånd, ungefär som den lyckliga anarko-kapitalismen som heller aldrig har funnits (såvida man inte definierar släktfejdernas Island och dagens Somalia som lyckliga) och aldrig verkar kunna finnas heller pga empiriska förhållanden såsom människans natur och jordens begränsade resurser.

Man kan dock observera att de självidentifierade socialistiska kommunistiska stater som faktiskt fanns i verkligheten också applicerade någon slags tro på utbudspolitik, typ: "om vi bestämmer att producera x antal traktorhjul, så kommer det automatiskt att uppstå en efterfrågan på x antal traktorhjul."

Det verkade inte fungera där heller, dock, trots att man hade en ganska heavy statsapparat för att tillförsäkra sig rättänkande, och inte behövde bry sig om någon liberal demokratiskit.

måndag 2 januari 2012

Världens sämsta lobby

Om det finns något sådant som en snuslobby, så måste den vara sämst i världen på att få politiskt gehör för sin produkt. Här har vi nämligen något som egentligen är en ren hälsoprodukt, som ett nikotinplåster för rökavvänjning och tandbakteriedödare i en och samma dosa. Och ändå ska det tydligen straffbeskattas lika mycket som RÖKTOBAK, som är dokumenterat ohälsosamt. Vad kan då bli effekten av detta? Eftersom riktigt snus bara tillverkas i Sverige går det inte att lösa överprisandet med insmuggling. Men det är precis vad som går med cigaretter. Risken är alltså uppenbar att man får en ÖKNING av den skadliga rökningen i Sverige genom skatteutpressningen på snus, då cigaretter alltid går att få tag i billigare i andra länder.

lördag 31 december 2011

2011 - you will be remembered

De vanliga experterna satt som förstummade när de arabiska massorna gjorde revolution för demokrati snarare än för islamism, och den NATO-understödda befrielsen av Libyen gjorde det ännu svårare för de traditionella tyckarna i gammalmedia att veta vad de skulle tycka. Sedan fortsatte den global-nykapitalistiska modellen utan grundtrygghet att braka ihop ännu mer i diverse finanskollapser, och det var ännu en spik i kistan för etablerade positionerade tyckare. Det är knappast en sovjetisk kommuniststat som Occupy Wall Street-rörelsen eftersträvar, lika lite som det är någon islamiststat som den mobiltelefonförsedda medelklassungdomen i arabvärlden vill ha. Men kanske mer sunt förnuft och ansvar i politiken, helt enkelt, och kanske mer skatter på bonusgullgossarna, kanske t.o.m. keynesianism. I Sverige är dock det klassiska keynesianska partiet helt utslaget, tycks det. Svenska partier var aldrig bra i opposition.

Oh, and by the way, Obama got Usama, and will likely be reelected in 2012, since the GOP went over the radical cliff in a contest av stupidity.

fredag 16 december 2011

Hur man fixar arbetslösheten - gör alla till civilingenjörer

Vi har länge vetat detta: humanister behövs inte, och inte okvalificerad arbetskraft heller. Den enda möjligheten för de yngre generationerna och de avlagda äldre att någonsin kunna få ett riktigt jobb är att bli civilingenjörer. 

http://www.e24.se/karriar/civilingenjorer-far-dromjobben-snabbt_3228581.e24#xtor=AD-500-[e24]-[3228581]-[box]-[aftonbladet]-[]-[]

Det är självfallet svårt för dem av oss som varken är tekniskt eller matematiskt sinnade att bli civilingenjörer, men allt är möjligt med tillgång till dator, internet, goda böcker och tid. Självfallet behöver man kunna 7-8 programmeringsspråk också, som man är flytande i, samt kinesiska. En kompletterande uppbackningsutbildning som läkare kan också vara bra att ha.

Hur ska då ALLA klara att uppnå dessa mål - för det måste ALLA göra, om arbetslösheten ska bli obefintlig? Ja, här får man ju börja tidigt alltså. Eftersom barnen redan är mobiliserade till allmän dagisplikt får man ju börja köra kinesiska, räkning och sönderplocking-hopsättning av tekniska saker redan där då. Det innebär en viss kostnad, förstås, men det är en ren investering för framtiden. När barnen sedan börjar första klass ska de redan ha grunderna, och sedan kan de börja plugga på riktigt, så att de efter 9 år är helt fullproppade med allt det senaste inom ingenjörsvetenskap, programmering och medicin, och kan börja jobba som ingenjörer/läkare redan vid 15-16. Gymnasier och de slöfocksinstitutioner som kallas universitet kan sedan helt läggas ner - i varje fall de som uppbär statligt stöd. Eftersom alla går ut nian med önskad utbildning kommer således arbetslösheten att försvinna, och alla blir höginkomsttagare.

tisdag 27 september 2011

Debt of Nations

Adam Smith skrev en berömd bok som hette Wealth of Nations som kom ut 1776. I huvudsak kokar den ner till att frihandel är ett win-win som gör alla nationer som engagerar sig i det rikare. Detta är möjligen fortfarande sant, under förutsättning att parterna är tillräckligt likvärdiga och spelar efter samma regler, så att det inte blir exploatering och nollsummespel av det istället.

Möjligen har som sagt nationernas totala välstånd ökat sedan kalla krigets dagar, när ungefär halva världen var kommunistisk, och därför inte särskilt engagerad i global free trade. Men något har ändå uppenbarligen gått fel, med permanent hög arbetslöshet, finanskriser, neddragningar i välfärdssystem och stater som är skuldsatta över öronen. De fattiga och en ökande andel av medelklassen blir bara fattigare och/eller måste jobba mer för mindre. Yngre har sämre framtidsutsikter än sina föräldrar. Så vart har vinsterna gått? Till det högsta bonusskiktet, och det är dessa man vill fortsätta sänka skatterna för från konservativt håll, då man tror att dessa då slutligen ska börja skapa nya gröna jobb o.dyl. istället för att t.ex. investera i guld.

Vad som behövs är uppenbarligen mer av progressiva skatter för att omfördela från de över-rika till övriga, och faktiskt investera i den gröna nya teknologin, som Kina gör. Detta kommer dock inte att lösa hela arbetslöshetsproblematiken, så vad som dessutom behövs är ett basalt grundtrygghetssystem kopplat till medborgarskapet, precis som rösträtten, för att säkra life, liberty and the pursuit of happiness.